Posledné týždne boli plné pozitívnych správ

Posledné týždne boli plné pozitívnych správ

Posledné týždne boli plné pozitívnych správ

Milí podporovatelia, od spustenia kampane 18. novembra nám od Vás prišli tisíce podporných správ, šírite petíciu ďalej sociálnymi sieťami a zintenzívnila sa spoločenská diskusia. Veľmi sa tomu tešíme a aj v mene krajiny demänovskej Vám ďakujeme. Pod petíciu sa doteraz podpísalo už 68 000 ľudí. Toto číslo jasne hovorí o naliehavosti a vážnosti problému a dodáva nám energiu do ďalšej práce. Posledný boj o Demänovskú dolinu sa začína stávať bojom o to, ako budeme chrániť národné parky celého Slovenska. Pretože ak sa čosi podobné stalo tu, kto zaručí, že sa po obmedzení výstavby či regulácii dopravy nepresunie problém len do inej lokality? A to je dôvod, prečo máme v úmysle riešiť situáciu aj na legislatívnej úrovni. K tomu nám však chýba ešte 32 000 podpisov.

Čo sa dočítate

1. Návšteva štátneho tajomníka MIRRI 2. Viacstranná diskusia s Ministerstvom životného prostredia 3. Ohrozený Demänovský jaskynný systém sa stal najdlhšou jaskyňou v Karpatoch 4. Podporili ste nás kúpou “Poustrov” s grafikami najznámejších slovenských dolín

1. Návšteva štátneho tajomníka MIRRI

Na petíciu a verejný tlak reagoval ako prvý štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vladimír Ledecký. Dňa 27. novembra Demänovskú dolinu navštívil osobne, stretol sa s predstaviteľmi obce a s nami ako zástupcami verejnosti. Obec sa k veci vyjadrila tak, že na stavebnú uzáveru nevidí dôvod a vníma aktivitu nášho združenia kontraproduktívne. Problematiku nadmernej výstavby chce riešiť schválením dodatku k územnému plánu obce č. 3. Ten je však podľa nášho názoru nedostatočný a podľa mediálnych vyjadrení samotnej obce redukuje počet stavieb na rozsiahlom, 70 hektárovom území iba o 30%. Na druhej strane, obec si vie predstaviť diskusiu o zavedení ekologickej kyvadlovej dopravy. Štátny tajomník Ledecký na mieste konštatoval, že problematiku chce riešiť zmenou zákonov, aby rozhodovacie kompetencie o podobnej výstavbe v národných parkoch boli prenechané vyšším orgánom verejnej moci.

2. Viacstranná diskusia s Ministerstvom životného prostredia

Na stretnutie 4. decembra boli pozvané vedenia a zástupcovia obce a stavebného úradu, Urbáru Vrbica a Ploštín ako kľúčových vlastníkov pozemkov, Štátnej ochrany prírody SR, Správy slovenských jaskýň (SSJ), Okresného úradu Lipt. Mikuláš a troch organizácií, ktoré petíciu vyhlásili. Diskusiu viedol štátny tajomník ministerstva a cez telemost bol účastný minister ŽP. Všetci prítomní sa zhodli, že výstavbu aj dopravu je nutné obmedziť, rozdielne názory boli len v dôraze, akým sa náprava má vykonať. Obec naďalej odmieta návrhy na stavebnú uzáveru do času, kým sa nezhodnotí únosnosť územia. Deklaruje snahu vyčleniť niektoré zóny z nového územného plánu, no súčasne plánuje stavať nové centrum obce s bytovými domami. Minister Budaj počas diskusie viackrát apeloval na zodpovednosť starostky Klepáčovej za odkaz, ktorý tu po sebe zanecháva. Pavel Bella zo SSJ prítomným predstavil mimoriadnu zraniteľnosť a medzinárodné hodnoty demänovského krasu a vyzval na zhodnotenie vodnej bilancie územia pred ďalším rozvojom. Petičný výbor deklaroval pripravenosť na odbornú diskusiu o ďalšom osude územia a presadzoval úplné obmedzenie ďalšej výstavby a tiež celoročné vyriešenie dopravy s platnosťou aj pre ubytovaných hostí, nielen pre denných návštevníkov, ako to má v úmysle obec Demänovská Dolina.

3. Ohrozený Demänovský jaskynný systém sa stal najdlhším v Karpatoch

Počas posledných mesiacov sa dobrovoľným jaskyniarom podarilo preniknúť do viacerých dosiaľ neprebádaných súčastí Demänovského jaskynného systému. Ten po započítaní nových objavov dosiahol dĺžku 43.04km a zaradil sa tak na čelo rebríčka najdlhších jaskýň v Karpatoch, pohoria, ktoré si delí medzi sebou osem krajín: Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina. Vzácne jaskynné živočíchy tu v prežili doby ľadové aj výrazné oteplenia, avšak dnes je namieste otázka, či prežijú aktuálny „rozvoj“ Jasnej.

4. Podporili ste nás kúpou “Poustrov” s grafikami najznámejších slovenských dolín

Sme veľmi radi, že ste nás podporili kúpou vydarených Poustrov od http://madebythe.sk. Kúpou každého Poustru či už Demänovskej, Mengusovskej alebo Kvačianskej doliny ste podporili naše združenie sumou 4€. Výťažok bude do posledného centu využitý na naše aktivity s cieľom záchrany Doliny pred skazou, ktorá je už prítomná a stále sa zhoršuje. madebythe: nás plánujú do nového roka podporiť predstavením ešte jedného Poustra.