Reakcia na verejnú výzvu obce Demänovská Dolina z 11. 12. 2020

Reakcia na verejnú výzvu obce Demänovská Dolina z 11. 12. 2020

Liptovský Mikuláš, 14. 12. 2020

Vážená pani starostka, vážení poslanci obce Demänovská Dolina,

OZ pre Dolinu bolo založené s cieľom vniesť hlas verejnosti do problematiky rozvoja udržateľného cestovného ruchu a ochrany prírodných hodnôt Demänovskej doliny. Verejnosť, teda my, občania Slovenskej republiky, každý svojim dielom nesieme zodpovednosť za našu krajinu, o to viac za mimoriadne a medzinárodne uznávané prírodné hodnoty, aké sa nachádzajú v Demänovskej doline. Vzhľadom na veľký ohlas kampane a množstvo vyzbieraných podpisov konštatujeme, že je výrazný dopyt po zmenách v prístupe k manažmentu tohto územia. Vy, ako volení predstavitelia verejnej správy priamo zodpovedáte za stav vzácnej Demänovskej doliny, mnohí, vrátane vrcholných predstaviteľov orgánov verejnej moci, však pochybujú o Vašej kompetentnosti. Naopak, my si uvedomujeme aj zložitosť situácie a silné tlaky zo strany investičných skupín a ďalších strán, ktorým musíte čeliť. A o tom je naša kampaň – vniesť protistranu (verejný záujem) do diskurzu o ďalšom využívaní územia. Našou snahou je pomôcť Vám odolávať rôznym tlakom súkromného kapitálu a zabezpečiť, aby Demänovská dolina ostala miestom pre náš všetkých, nie privátnou rezerváciou.

Vaše snahy o redukciu výstavby prostredníctvom dodatku k ÚPN-O č. 3 vnímame pozitívne (čím odmietame sugestívnu otázku na deklarovanú nečinnosť obce). Aktuálna situácia v Demänovskej doline však napovedá o prekročenej únosnosti územia, a preto sa pridávame k návrhu Správy NAPANTu zo dňa 1. 10. 2019 a požadujeme dočasnú stavebnú uzáveru podľa § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku po dobu, kým sa nevypracuje a neschváli nový územný pán obce. Vzhľadom na silu záujmu verejnosti a orgánov verejnej moci navrhujeme, aby v procese prípravy nového územného plánu bola dôkladne zhodnotená stratégia rozvoja Demänovskej doliny, aby nedošlo k nenávratným poškodeniam strategických prírodných zdrojov a hodnôt územia, o ktorých stave máme už dnes vážne pochybnosti.

OZ pre Dolinu formálne vzniklo 16. 11. 2020, preto nebolo možné sa zapájať do jednotlivých výziev pred týmto dátumom. Občianska iniciatíva MY SME LES, akonáhle im to ich dobrovoľnícke odborné kapacity dovolili, navrhlo úpravu zadania ÚPN-O, avšak ich pripomienky zostali zatiaľ bez odozvy. Zapojili sa tiež do pripomienkovacieho konania k EIA pre investičný zámer Škriatkov les. Aktuálna výstavba v Demänovskej doline predstavuje len približne 50 % možností vyčlenených v rámci platného územného plánu. Na webstránke obce Demänovská Dolina však chýbajú kľúčové dokumenty dokazujúce tento stav, čo znemožňuje orientáciu bežným záujemcom o problematiku.

Týmto Vás teda súčasne prosíme o spoluprácu. Ponúkame dôrazný hlas verejnosti volajúci po zmenách. V žiadnom prípade nejde o osobné pohnútky voči Vám ako konkrétnym ľuďom, naopak, hovoríme o systémovom probléme. Ak myslíte deklarované snahy o riešenie výstavby aj dopravy úprimne, ponúkame pomocnú ruku. Od verejnosti sme dostali silný mandát, využime ho spoločne tak, aby história si v dobrom pamätala naše kroky a zachránili sme toto miesto. Dnes dolina predstavuje veľkú traumu z ľudskej necitlivosti a bezohľadnosti, no nemusí to tak ostať, ak si navzájom pomôžeme.

Demänovská dolina má šancu na zmenu. Nesmieme ju obetovať, pretože inú nemáme. Demänovská dolina je miestom kultúry, miestom vzácnej prírody a pamäti národa. Nikto z nás nemá právo si ju brať pre seba, ona patrí všetkým. Preto Vás prosíme, vypočujte volanie desaťtisícov ľudí, ktorým prirástla dolina k srdcu a prijmite ponúkanú pomoc.      

S úctou,

členovia OZ pre Dolinu

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *