Pre Dolinu


Petícia za Demänovskú dolinu (ukončená)


Nariadenie vlády č. 223/1998 Z. z.

“… znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je … Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši.”


Čo sa deje v Demänovskej doline?


Prichádzame o mimoriadne a nenahraditeľné prírodné bohatstvo medzinárodného významu. Chceme to napraviť.

  • V národnom parku rýchlo pribúdajú desiatky nových stavieb, chát až obrovských hotelov.
  • Tisíce áut dennodenne prechádzajú národnou prírodnou rezerváciou s 5. stupňom ochrany.
  • Rozsiahle lesné plochy sa menia na krajinu holorubov, stavenísk, ciest a zjazdoviek.

Čo treba urobiť


1. Ukončiť výstavbu

Navrhujeme bezodkladne vyhlásiť stavebnú uzáveru v Demänovskej Doline a vypracovať “mínusový” variant pripravovaného územného plánu, ktorý vyčlení zo všetkých stavebných zón dosiaľ nezastavané plochy (viac).

2. Vyriešiť dopravu

Je nevyhnutné výrazne znížiť hustotu premávky cez Národnú prírodnú rezerváciu Demänovská dolina. Preto navrhujeme zaviesť modernú a environmentálne priaznivú, celoročnú verejnú osobnú dopravu a revitalizovať odstavné plochy a parkoviská v území celej doliny (viac).

Kto sme


Sme spoločenstvo ľudí najmä z Liptova, ktorým záleží na osude Demänovskej doliny. Predstavujeme si dolinu otvorenú ľuďom a turizmu. Turistický ruch však musí byť udržateľný a citlivo zachovávajúci jej výnimočné prírodné hodnoty (viac).